$wpsc_fix_164 = 1; Phong Thủy An Nhiên | PHONG THỦY MÀU SẮC
You are here
Home > Author: Phong Thủy An Nhiên

Giường ngủ vì sao không được đôì diện cửa ra vào ?

phòng khách SAO PHẢI THIẾT ĐẶT HUYỀN QUAN ? phong thủy cho rằng, huyền quan phòng khách là con đường từ bên ngoài vào phòng khách, và là khu đệm của phòng khách. Huyền quan của phòng khách ngoài việc che chắn còn có tác dụng làm đẹp. Vì vậy, bố trí

Vì sao phòng khách nên có bình phong?

* VÌ SAO phòng khách NÊN CÓ BÌNH PHONG?Mọi người đều biết rằng, trong phòng khách không có bình phong nên khí lưu thối thẳng đến sẽ không đỡ được.Nếu có bình phong thì khác hẳn, khí lưu sẽ đi quanh bình phong nên đỡ nhiều, quỹ đạo sẽ biên

Top