$wpsc_fix_164 = 1; Bán nhà Hà Nội
You are here
Home > Posts tagged "Bán nhà Hà Nội"

Sắp xếp phòng ốc trong nhà

1. TRÁNH ĐỂ PHÒNG ĐỌC SÁCH THIÊU ÁNH SÁNG1. Ánh sáng và thông gió của thư phòng (phòng đọc sách)Con người ngồi trong phòng sách học và làm việc là dùng mắt và não.2. Màu sắc của tường thư phòngThư phòng cần yên tĩnh nên dùng màu xanh nhạt hoặc

Top