$wpsc_fix_164 = 1; vietnam visa on arrival
You are here
Home > Posts tagged "vietnam visa on arrival"

Vietnam business visa cho công dân Haiti

Với sự phát triển của kinh tế, ngày càng nhiều người nước ngoài bao gồm công dân Haiti muốn vào Việt Nam để thành lập doanh nghiệp của họ. Công dân Haiti được yêu cầu phải nộp đơn xin vietnam visa on arrival trước khi vào Việt Nam để kinh doanh.

Top